Tuesday, June 16, 2009

Kirjadele vastused saamata!

Uue planeerimisseaduse järgi maavanem või kohalik omavalitsus peavad detailplaneeringute ettepanekutele vastama nelja nädala jooksul (enne oli nõutud 2 nädalat). Seni ei ole Tilgu tee DP-ga seotud ettepanekutele vastatud alates novembrikuust.

Projekteerijalt sain vaid niipalju vastuseks, et seni, kui Siseministeerium ei ole otsustanud, kuidas edasi, seni ei tee nad midagi. See aga ei takista vallaametnikel meie kirjadele vastamast, kuidas asjade seis on. See, et KSH programmi kohta lubas vastused saata OÜ ELLE, ei tähenda, et vald ei peaks detailplaneeringuga seotud küsimustele vastama, neile on samuti kirjad edastatud.

Harku vald on haldussuutmatu, tuleb välja.

Ootel kirjad:
Ettepanekud KSH programmile 1
Ettepanekud KSH programmile 2
Ettepanek muuta detailplaneeringu ja KSH programmi ala
Ettepanekud KSH programmile 3
Kiri Andreselt

Lisaks on veel vastamata 5 kirjale, mis ma detsembrikuus saatsin nii projekteerijale, vallale kui ka muudele asjaga seotud ametitele. Aga nendele vastuseid võibki ootama jääda, kokkuvõtlikult on samad küsimused eespoololevates kirjades toodud.

Kui keegi on mingeid vastuseid juba saanud, oleksin tänulik, kui need ka teisteni jõuaksid.

No comments:

Post a Comment