Monday, November 9, 2009

Osa teest ühesuunaliseks? Milleks?

3. novembril Tilgu sadama detailplaneeringu koosolekul tuli välja see, et ei omata piisavalt informatsiooni Tilgu tee uue juurdepääsutee kohta. See sai alles augustis üldplaneeringusse lisatud ja seetõttu on mure arusaadav.

Pildil uue juurdepääsueskiis üldplaneeringust.

Nimelt mõned Romantiku SÜ ala elanikud tunnevad muret seepärast, et uue tee puhul jääb neile Klooga maanteeni juurdepääs vaid mööda uut teed ja see on vana teega võrreldes suurema ringi tegemine. Soovitakse eelkõige, et vana tee laiendataks kogu ulatuses, et neil ei tuleks oma sõidutrassi muuta, olenemata uue tee olemasolust. Samas soovitakse ka kergliiklusteed, mille vastu on aga Ilmandu küla inimesed. Mis oleks lahenduseks?

Kui uue ligipääsutrassi ettepaneku 2008. a detsembris asjaosalistele esitasin, siis mõtlesin ka liikluse kõrvalejuhtimisest Tilgu vanast teeosast (praegu lõik Klooga maanteest kuni Tilgu sadamani).

Kohalikega detailide üle arutades esitasin DP koostajatele järgneva ettepaneku koos põhjendustega:

Klikka pildil!

Kuna klindi ääres on Tilgu tee varisemisohtlik, siis tuleb uue tee valmides võimalikult palju liiklust loomulikult suunata uuele teele. Ja see on lahendatav väga lihtsalt ja kohalikke elanikke minimaalselt mõjutav.

Nimelt uue tee ettepanek sisaldab märkust, et praeguse Tilgu tee see osa, mis algab Romantiku tänava ristmikust (enne "kollast maja") kuni Romantiku tänava teise otsani (Tilgu sadamasse sissesõidu ristmiku juures), tuleks muuta ühesuunaliseks. Mäest alla kulgevas suunas.

1. Sel puhul kogu liiklus, mis tuleb sisekaitseakadeemia poolt ja mis väljub Tilgu sadamast, suunataks uuele teele. Sadamaalalt lahkudes ei saaks vasakule sõita, sest keelumärk ees.
2. Liikluskoormus klindipealsele väheneks minu hinnangul praegusega võrreldes 3-4 korda. Arvestades tulevast kasvavat liikluskoormust, tuleks vahe suuremgi.
3. Kohalike elanike jaoks ei muutuks midagi, nendele jääks Tilgu tee mõlemasuunaliselt kasutatavaks kuni "kollase majani". Niiet ka kõik Romantiku SÜ elanikud saaksid vana teeosa kasutada endiselt nii koju sõites kui ka kodust väljuval suunal. Vaid vahetult kallaku juures asuv pere peab oma senist sõiduharjumust muutma, aga nende jaoks kaalub uue ligipääsu mugavus ringisõitmise üle.
4. Sel juhul ei peaks praegust Tilgu teed laiendama, praeguse tee piiresse liikluskoormuse vähenedes mahuks ka jalakäijate ja jalgratturite osa. Ei peaks rajama täiendavat kergliiklusteed, ka "kollase maja" ühesuunalise allasõidu juures oleks ruumi kergliiklusele, ilma et peaks seal teetammi laiendama. Uus kate tuleb igal juhul, peale veetrasside tee alla rajamist.
5. Kui Tilgu sadamasse soovitakse sõita mööda vana trassi, siis selleks takistusi ei ole, endiselt saaks Klooga maanteelt maha pöörata mööda praegust teed ja takistuseta sõita nii Tilgu sadamani kui sisekaitseakadeemiani, kui mõni ei ole uuest teest veel teadlik. Tagasisuunduv liiklus juhitaks sujuvalt mööda uut teed tagasi.
6. Tilgu sadama juurde on plaanitud väike ringliiklus ja see sobib ka nende jaoks, kes sisekaitseakadeemia poolt tulles uuest teeotsast ja sealsest infosildist mööda põrutavad ja enne mäkketõusu leiavad eest keelumärgi, et tegemist on ühesuunalise teega. Järgmine kord ei eksita.
7. Romantiku SÜ elanikel on oma tänav, et saada piirkonnast välja mõlema tänavaotsa kaudu, neid ei tohiks mäkketõusu juures olev keelumärk segada, kuna saavad vanale Tilgu teele Romantiku tänava kaudu.

Liikluskoormuse vähenemine pikendab klindi ääres oleva tee eluiga mitmete aastate võrra ja tee kestab kauem, kui selle rekonstrueerimise-laiendamise järel. Loodan, et see ettepanek läheb läbi nii DP koostajate, projekteerijate, kohalike elanike jt hulgas.

Loodan, et selgitus oli arusaadav ja edaspidi välditakse pimedat viha muudatuste ees, mis tegelikult vana tee edaspidise kasutuse muutuse osas kohalikke minimaalselt puudutab.

No comments:

Post a Comment