Friday, September 11, 2009

Vallavolikogus tuleb arutlusele detailplaneeringu laiendus

15. septembril tuleb Harku valla volikogus arutlusele Tilgu tee detailplaneering, millega seoses võidakse muuta ka valla üldplaneeringut.
Väljavõtted eelnõudokumendist:

Riigi Kinnisvara AS on teinud ettepaneku rajada uus ühendustee Klooga maantee ja Tilgu tee vahele elamualadest mööda.


Pildil väljavõte üldplaneeringu kaardist.Selle detailplaneeringu algatamisega tehakse ettepanek Harku valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise taotlust.


Harku Vallavolikogu poolt 27.08.2009 vastu võetud uues üldplaneeringus on eelpool nimetatud uus ühendustee ette nähtud ning sellest lähtuvalt on Harku vallavalitsus nõus algatama detailplaneeringu koostamise arvestades juba uut tee asukohta.Kui see saab volikogult rohelise tule, siis teatatakse ka detailplaneeringu tutvustamise periood ja kohad, info ilmub siis ka siia: detailplaneeringute avalikustamine. Ka peaks sellest tulema kiri postkasti.

Istungil on see 14. päevakorrapunkt. Ootame 15. septembrit.

Lisan pildi, mis joonistatud aprillis 2009, koostatud märtsis saadetud Tilgu tee grupi esindajate ettepaneku alusel:Tilgu tee on nüüd teatavasti majandusministeeriumi haldusalas, maanteeamet tegeleb.

Loe ka kirja 10. detsembrist 2008.

No comments:

Post a Comment