Sunday, February 23, 2020

Meriküla vajab uut juurdepääsu õppekompleksini

2019. aastal asus Harku vallavalitsus volikogu ülesandel ühena kooliruumide kitsikuse lahendusvariandina ette valmistama andmeid analüüsiks, kuidas oleks võimalik Meriküla spordi- ja õppekeskuse kompleksi kasutusele võtta Suurupi piirkonna III astme jaoks (7.-9. klass). Aastatel 2020 kuni 2023 on Suurupi poolsaare külade piirkonnas sadade õpilaste jaoks uusi õpperuume vaja ja seda väga kiiresti. Seniks kuni ei ole valminud Tabasalu uus õppelinnak, tuleb kasutada muid võimalusi.

Muraste kooli kogukond on vallavalitsusele ja -volikogule pakkunud välja Muraste koolimaja taaskordse laiendamise või olemasolevas õppehoones kitsamates oludes hakkamasaamise variandi (kooli direktori kiri vallavalitsusele olevat koostamisel), põhjendades seda sellega, et nii Muraste elanike kui ka naaberküladest koolis õppivate laste jaoks on Meriküla õppekompleksini ligipääs liiga pika ringiga ja pealegi veel mööda Tilgu teed, mis on kitsas ja lisaks nende sõnul kõigi liiklejate jaoks ohtlik. Samas vald on hinnanud, et Muraste kooli pea poole suuremaks ehitamisega kuluks palju aega ja ressursse - laiendamine maksaks vähemalt kolm miljonit eurot, mis kasvataks valla laenukoormust (loe ka analüüsi, kuidas vald hoiaks Meriküla kasutuselevõtuga viie aasta jooksul kokku umbes 4,7 miljonit eurot ja laenu võtmiseta).

Ka Meriküla elanikest suurem osa ei ole selle üle rõõmus, kui hommikuti hakkaks Tilgu teel, mille vastupidavus liikluskoormuse kasvades on kahtluse all, liiklema vähemalt poolsada sõidukit edasi-tagasi - liikluskoormus kasvaks praeguse olukorraga võrreldes oluliselt. Kompleksi täies ulatuses kasutuselevõtt võib valla eelarveliste kalkulatsioonide tulemusel mõistlik otsus olla, aga enne õppekompleksi täies ulatuses kasutusele võtmist tuleb lahendada uue lisajuurdepääsu vajadus ja ka Kolmiku tn trepi parendamine kasvõi ajutiseks ajaks. 

Miks ei võiks lahenduseks olla uus sild Tüve tänava otsast?


"Mõttemängud" rippsillast:
Nii siin kui allpool minu visandid oma ettepaneku illustreerimiseks

Merikülla ühe või mitme juurdepääsu variante on aastate jooksul kaalutud erinevaid, aga kuna suur osa Merikülast on looduskaitsealad, siis on uut juurdepääsu väga keeruline plaanida, sõidukite jaoks uue juurdepääsutee rajamine on täiesti välistatud nii looduskaitseala suure mõjutamise kui ka uue sõidutee liiga kalli maksumuse pärast (eri andmete kohaselt 3-11 miljonit eurot).
Üks võimalus oleks kergliiklusteena rajada otsetee üle looduskaitseala jalakäijate ja seda osaliselt sillana, aga ka sellele variandile on vaja keskkonnaameti nõusolekut ja pikka aega kestvat bürokraatlikku kadalippu (LKA kaitsekorralduskava muutmine, maaomanike load, detailplaneeringud jm).

Vallavalitsus võttis jaanuaris 2019 plaaniks rajada praeguse vaateplatvormi trepi juurde uus ja ohutum juurdepääs Murastest klindilt alla Merikülla, kust saaks õpilased kergliiklusteed pidi edasi koolini. 
Aga selline lahendus tõenäoliselt Tilgu tee liikluskoormuse kasvu ära ei hoia. Pealegi kasvaks lisaks Kolmiku tänava liikluskoormus ja kasvaksid kulud bussiliikluse ülevalpidamiseks.
Läbi praeguse vaateplatvormi on kahe kooli vaheline distants 2,7 km (sellest klindialune osa on 960 m). Otsem tee kahe kooli vahel oleks Tüve tänava kaudu, kustkaudu vahemaa kahe kooli vahel on kõigest 1,2 km.

Kõnealune piirkond kaardil:Kõigepealt vahemaadest, mis on vast kõige olulisem aspekt, kuidas ja kui kaua liigutakse Muraste keskusest Meriküla õppekompleksi poole. Mõned numbrid:
1. Otsetee kahe kooli vahel 1200 m (osaliselt Tüve tänaval). 
Kergteed on vaja juurde ehitada Muraste koolist u 720 m Tüve tänavani (ja veidi Võra tänavast edasi klindi servani) + sild 60-120 m ja lift-trepp kooli territooriumil. Koos valgustusega. Klindi kõrgus on kuni 25 m.

2. Praeguse platvormi kaudu vahemaa kahe kooli vahel (ringiga kaupluse juurest läbi) on 2700 m (+ platvormi kõrgus). 
Lisaks vaja rajada u 500 m kergliiklusteed (+ valgustus 300 m) Tilgu tee äärde, mis osaliselt üsna pehme ja märg pinnas ja puid vaja palju maha võtta. Pluss lift praeguse platvormi juurde ja olemasoleva trepi uuendamine.
Muraste koolist Meriküla õppekompleksini on autoga sõites ligi 8 km sõita ja ajaliselt teeb see umbes 10 minutit. 
Tabasalust Merikülla on sama vahemaa ja ajaliselt samuti umbes 10 minutit...

Esimesel juhul, kui õpilased saaks bussidest ja sõidukitest maha Muraste kooli juures, siis oleks Tüve tänava juurde rajatava kergtee ja silla kaudu vaid 8-13 minutit kõndida, et jõuda Meriküla kompleksini. Sama ajaga jõuaks last vedav sõiduk 8-kilomeetrise ringi läbimisel samuti Muraste keskusest õppekompleksini, aga sellele lisanduks ka veel tagasisõiduaeg (kompleksi juurest maanteele tagasi on umbes 6 minutit sõita).


Meriküla silla pikkus peaks minimaalselt olema 60 meetrit.
2013. aastal valminud Paepargi sild on 75 m pikk ja 3 m lai.

Foto: Merko.ee

Fotod: Merko.ee
Paepargi sild maksis koos selle ümbrusesse rajatud uue pargi ja purskkaevuga 400 tuhat eurot. Meriküla silla ja lifti rajamine koos Tüve tänava kergliiklustee ja valgustusega maksaks ilmselt umbes kaks korda rohkem.
Muraste koolihoone ehitus algas 2013 ja selle maksumuseks oli 2,5 miljonit eurot (3100 ruutmeetrit + 200 külakogukonna ruumid).
Muraste kooli juurdeehitus algas 2018 ja selle maksumuseks oli pea 1,5 miljonit koos km-ga (projekteerimise ja muid kulusid ei ole selle sees). Lisandus 7 klassiruumi ja muid ruume (1100 ruutmeetrit).

Ruutmeetreid lisanduks 2020. aasta seisuga vähemalt 1900 ruutmeetrit. Muraste kool laieneks 4200 ruutmeetrilt 6100-le ruutmeetrile, st pea poole suuremaks (ning 2013. valminud hoonega võrreldes 2x suuremaks hooneks)! 
Kõike arvesse võttes oleks parim lahendus Muraste keskusest jala/jalgrattaga või tõukerattaga Tüve tänava ja Meriküla silla kaudu õppekompleksini saada nii, et sõidukid jäetaks Muraste kooli lähistele ja bussiliinid jätkaks nii, nagu praegu on välja kujunenud st peatusega Muraste kooli juures.

Keskkonnaamet ehk on ka sillaga nõus, see vähendaks oluliselt looduskaitseala teises piirkonnas ehk Tilgu tee ümbruses looduskaitseala mõjutamist mootorsõidukitega seonduvalt.
Allikad: https://www.harku.ee/.../algavad-muraste-koolimaja...

No comments:

Post a Comment