Friday, September 11, 2009

Harku vallal lõpuks üldplaneering

27. augusti vallavolikogu istungil kinnitati valla üldplaneering.

Selle avalik väljapanek toimub 28. septembrist kuni 25. oktoobrini 2009.
..............................................................................................................................................

2. Harku valla üldplaneeringu vastuvõtmine.

Ettekandega esines abivallavanem Sulev Roos.

Kaasettekandega esines ehitus- ja kommunaalkomisjoni esimees Aadu Kana.

Küsimusi esitasid ja sõna võtsid D. Rahumägi, E. Nurme, A. Krigul, U. Rasina, A. Hirtentreu.

Ettepanekud:

Eelnõusse sisse viia järgmised parandused:

(Planeerimis- ja ehitusosakonnal) Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu avalik väljapanek Tabasalu alevikus, Harku alevikus, Muraste külas, Vääna külas, Kumna külas, Türisalu külas ja Harkujärve külas.

Volikogu esimees pani parandusettepaneku hääletusele.

(15 poolthäälega toetas volikogu ettepanekut)

Otsustati:

12 poolthäälega (erapooletuid 4, vastu keegi ei olnud) võtta vastu volikogu otsus nr 71 „Harku valla üldplaneeringu vastuvõtmine“.

..............................................................................................................................................


Pärast üldplaneeringu vastu võtmist vallavolikogu poolt läheb üldplaneering avalikule väljapanekule.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Seega avalikustamise staadiumis tasub huvitatutel teha kindlasti vallale kirjalikult kõik ettepanekud ja vastuväited, mis neil planeeringuga seoses tekivad.


Seejärel jõuab üldplaneering kehtestamiseks volikogule. Täiendavat informatsiooni saab tööpäevadel tel 600 3860.
Harku valla kodulehelt saab lisainfot: Üldplaneeringu tutvustus ja väljapanekukohad

Loe 27. augusti volikogu istungist SIIT

No comments:

Post a Comment