Saturday, August 15, 2009

Tilgu tee ei kuulu enam siseministeeriumile

Täna laekus info, et Tilgu tee ei kuulu enam siseministeeriumile (st. SKA piirivalvekolledžile) vaid nüüd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (Maanteeamet).

Stenbocki majas 13. augustil 2009. aastal


Valitsus otsustas 13. augustil anda kaks maaüksust üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Üks neist Tilgu tee.

Riigivara tasuta üleandmine Siseministeeriumi valitsemiselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele (Tilgu tee kinnistu)
Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler

Eelnõu kohaselt antakse siseministeeriumi valitsemisel olev Harju maakonnas Harku vallas Muraste külas, Ilmandu külas ja Rannamõisa külas asuva Tilgu tee kinnistu tasuta üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele.

Tegemist on ca 3,9 kilomeetri pikkuse teelõiguga, mis viib riigimaanteelt T-11390 Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledžini. Lisaks kolledži inimestele kasutatavad antud teelõiku ka ümberkaudsed elanikud.

Isikliku kasutusõiguse lepingud antakse valduse üleandmisel üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Siseministeerium peab otstarbekaks, et nimetatud teed haldab siseministeeriumi asemel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui teede valdkonnaga tegelev ministeerium.


Kahtlemata mõistlik otsus, ega siseministeerium ei peagi teedega tegelema, mida kasutatakse ka kohalike elanike poolt. Aga nüüd on segadust kui palju. Kes nüüd tegeleb Tilgu tee detailplaneeringuga? Püüan selleks vastuse saada järgmisel nädalal. Selge on see, et vald peab lõpuks jalad kõhu alt välja võtma ja detailplaneeringuga tegelemisel initsiatiivi oma kätte võtma. Ka algatama detailplaneeringu laiendamise, nagu sai ühes kirjas ettepanek tehtud (millele pole siiani vastatud).

No comments:

Post a Comment