Wednesday, March 25, 2009

TILGU TEE INITSIATIIVGRUPIST


Muraste looduskaitseala, Rannamõisa maastikukaitseala ja Tilgu teega (TT) seotud elanike huvide kaitsmiseks on tekkinud aktiivselt tegutsev initsiatiivgrupp, kes eile, st 24. märtsil kogunesid juba kolmandat korda. Mitmed osalised on end piirkonnaga seotud detailplaneeringute, arenduste ja looduse muutumisega aastaid kursis hoidnud, nüüd on need teadmised, info ja tahe asju edasi viia koondunud. Ja ühisel tegutsemisel tekib teatavasti sünergia.

Nii võib öelda, et olime kohal KSH programmi arutelul nii novembris, jaanuaris kui ka viimati, 16. märtsil. Detsembris alguse saanud meilidevahetus viis meid kokku, inimesi, kes meie tegemistest huvituvad ja meid toetavad, on üha rohkem juurde tulnud. Tänaseks on meie tegevusega kursis väga paljud ametnikud ja meid ei alahinnata. Praeguseks hetkeks on ka meie tegevussuunad väga konkreetsed, juriidiliselt oleme Tabasalu Looduspargi tiiva all ja meil on häid nõustajaid.

Järgnevalt memo eilsest koosolekust:

24. märtsil kogunesid Tilgu tee elanikud kolmandat korda, et jagada omavahel infot ja arutada järgmisi samme seoses Tilgu tee detailplaneeringu, siseministeeriumi sooviga kolida õppekeskused ühte kohta ja sellega seotud keskkonna mõjude hinnanguga.

Kohal olid Andres Liinat, Mairold Vaik, Val Rajasaar, Kristiina Kaasik, Jüri Kaasik, Alar Rummel, Jaanus Vihand

Praegu on hetkeseis selline, et ELLE OÜ-lt ootame 16. märtsi koosoleku protokolli ja vastuseid programmi ettepanekute kohta. On avatud ka veebilogi info koondamiseks ühte kohta ja selle lihtsamaks jagamiseks huvitatutele (http://merikyla.blogspot.com/). Asutakse tegutsema selles suunas, et nimetatud piirkonna keskkonna pärast muretsejad saada ühe mütsi alla st kooskõlastada omavahel tegevusi, mis kaitseksid elanikke elukeskkonna halvenemise eest. Eesmärgiks on levitada ka võimalikult palju infot selle kohta, et on olemas initsiatiivgrupp ja tegevusplaan elanike huvide kaitsmiseks.

1. MTÜ Tabasalu Looduspark on nõus meid oma juriidilise keha alla võtma ja esmaspäevaks on ka meie tegevusharul oma kontonumber. Mõningad protseduurid veel täpsustuvad. Levitame piirkonna elanike hulgas teadet, et on võimalik MTÜ liikmeks hakata, mille eestvedajad esindavad neid Tilgu teega seotud detailplaneeringutes, keskkonna mõjude hindamistes, erinevates riigiametites jne.

MTÜ liikmeks saab tasudes liikmemaksu 100 krooni arvele 221022277904, selgituseks: liikmemaks Tilgu tee. Selle summa võib üle kanda kohe.

2. Meid hakkab juriidiliselt abistama ja esindama jurist Rivo Kaldvee, tasume talle tunnitasu arvestuses vastavalt sõlmitavale kokkuleppele. Juriidiliste kulude katmiseks kogume MTÜ Tabasalu Looduspark eriarvele esialgu paarkümmend tuhat krooni. Selleks otsustasid eestvedajad teha ettepaneku tasuda iga pere (kinnistu omaniku) pealt 1500 krooni. Eriarve peaks avatama järgmisel nädalal, anname sellest ka operatiivselt teada.
"Ühiskassa" võib ka muudes eesmärgipärastes tegevustes vajalikuks osutuda. Kui kulud on väiksemad kui kogutud raha, siis otsutame üheskoos, kas jätta ülejääk MTÜ-le, kes tegutseb õilsate eesmärkide nimel või maksta elanikele tagasi.

3. Meie, Siseministeeriumi ja Harku valla tegevuse vastu on huvi üles näidanud ka ajakirjandus, konkreetsemalt Eesti Ekspress. "Püsige kanalil!"

4. Infoks nii palju, et Tilgu sadama keskkonnamõjude strateegiline hinnang on samuti toppama jäänud, selle detailplaneeringut tuleks ühendada Tilgu tee omaga.

5. Arutati läbi võimalikud stsenaariumid, mis võivad kogu projektis käiku minna ja meiepoolsed sammud, mis iga variandi puhul tuleb astuda.

6. Esitati ideesid, kuidas asjade käiku edaspidi suunata.

7. Jagati ülesanded, kes tegelevad info haldamise, initsiatiivgrupi esindamise, juriidilise asjaajamise, pressiga suhtlemise, ametitele järgnevate kirjade saatmise ja alternatiivsete tegutsemisvariantide ettevalmistamisega.

8. Jagati üldjoontes elanike esindajad vastavalt elukohtadele: Andres Liinat TT Rannamõisa osa, Jüri ja Kristiina Kaasik TT Ilmandu küla osa idapool, Alar Rummel - Romantiku küla osa, Mairold Vaik - Meriküla osa. Mõned osad jäid veel lahtiseks. Eelkõige teha nö kompamist naabrite hulgas, kui palju on huvitatuid ja kui palju neutraalseid isikuid.

Kes on siiralt huvitatud ülalpool märgitud eesmärkide nimel tegutsema, võtku initsiatiivgrupi liikmetega kindlasti ühendust.

Mairold Vaik – 5219785
Andres Liinat – 5117593
Kristiina Kaasik - 5204045
Alar Rummel – 5148776

No comments:

Post a Comment