Monday, May 18, 2009

Rannamõisa MKA kaitse-eeskiri muutmisel

Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendamise eesmärgiks on olemasolevas piiris reeglite täiendamine ja Tabasalu poolses otsas piirinihete korrigeerimine.

Teade ka valla veebilehel.

Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri praegu, maikuus.

Tabasalu Looduspargiga seotud inimesed esitasid omalt poolt ettepanekuid. Maastikukaitseala ei laiendata, korrigeeritakse piire ja pigem vähendatakse. Ka Tilgu sadama pool otsas, et endine kaitseala piir kulgeks mööda tegelikku klinti, mida kaitsta.

Kusjuures Tilgu tee kõige klindiäärsem osa hakkab piirnema maastikukaitsealaga ja kõik, mis puudutab tee-ehitust või selle rekonstrueerimist, on edaspidi seotud kaitsealaga (nagu Muraste looduskaitsealaski).

Segaseks on jäänud Tabasalu poolse otsa piiride korrigeerimine. Väidetakse küll, et piiri kohendatakse praeguste krundipiiridega ühtseks, aga sellega seoses toimub veel midagi. Seesama kaitseala piiri "sakilisuse" tekitamine, millest varemgi kirjutasin (Kuidas on määratud Muraste LKA piirid?). Selleks, et mõnda eramaad kaitsealast välja arvata?
Ma pole täpselt kursis, mida sealsed naabrid kaitse-eeskirja muudatustega seoses kritiseerisid, aga tundub, et taas looduse kaitsmise huvid taanduvad eraomanike huvide ees.

Tekib küsimus, et miks küll ei taheta oma krundiga looduskaitsealas olla? Või teisalt küsimus, et miks üldse soovitakse kangesti looduskaitsealasse ehitada?

Nagu Eestis oleks ruumipuudust?

No comments:

Post a Comment