Tuesday, April 7, 2009

Kuidas on määratud Muraste LKA piirid?


Muraste ja Suurupi külas mereäärne ala võeti kaitse alla 18. augustil 2005, Looduskaitseseaduse §10 lõike 1 alusel.

Eesmärk: EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – hallide luidete (2130*)2, lubjakivipaljandite (8210), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), rusukallete ja jäärakute metsade (9180*) kaitse ning Põhja-Eesti paekalda ja pangametsa kaitse.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 214 hõlmab kaitseala Muraste loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

Võrdlesin Euroopa komisjonile esitatud kaarti ja praegust ning tekkis küsimus, kuidas on määratud Muraste LKA piirid? Nimelt Euroopa komisjonile esitatud kaart ja lõpptulemus erinevad nagu öö ja päev. Eelkõige on LKA-st välja jäetud hoonestatud kinnistud, ilmselt selle eesmärgiga, et mitte piirata juurdeehitusi.
Kaasa arvatud mu enda õu, kellele ma selle eest peaks tänulik olema? Ei mäleta, et oleksin kellegilt LKA-st väljajäämist nurumas käinud.

Juba Euroopa komisjonile esitatud kaardilt on Tilgu tee välja jäetud. Olen mitmetelt ametnikelt küsinud, kes otsustas selle, et Tilgu tee välja jäeti, aga keegi ei oska vastata. Minuarust on Tilgu tee väljajäämine silmakirjalik, kuna selle ulatuslik laiendus siiski mõjutab ka ümbritsevat ja seega looduskaitseala.

Aga võrrelge ise.

Natura 2000 ala aastal 2004:
Muraste LKA aastal 2005:

Bürokraatiamaailmast puutumatu mõtlemisega saan nii aru, et kui maastikul määratakse mingi ala, siis on see ka ala moodi, mitte auklik nagu juust ja sakiline kui käärid ja paberi saanud väikelapse töö. Vanasti looduskaitseala piire määrati ikka teistmoodi, kui kellegi õu jäi alasse sisse, siis ta sinna ka jäi. Kui mingi tee läbis ala, siis kaasati ka see sinna, mitte ei tehtud kahte eraldi ala mõlemal pool teed.
Muide, Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja järgi oleks Tilgu tee justkui Muraste looduskaitsealas sees.
Jälgides sõnastust: Muraste LKA valitseja on Keskkonnaamet, §4 (7) aga lisab:
Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on lubatud: ... 4) Tilgu tee rekonstrueerimine.
Küsimus: Kuidas saab Keskkonnaamet lubada Tilgu tee rekonstrueerimist või selle keelamist, kui Tilgu tee on kaitsealast väljas?
Seega seaduseauk, mida võidakse osavalt enda kasuks pöörata.
Kes küll kaitseb riiki riigi enda eest?

No comments:

Post a Comment