Thursday, April 2, 2009

Tabasalu Looduspark ja TT Grupp


Meriküla, Romantiku, Ilmandu ja Rannamõisa küla ja neid läbiva Tilgu tee lähiala kaitsmiseks hoolimatu kinnisvaraarenduse ja ehituste eest on loodud aktiivsete inimeste grupp, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. Paraku tuleb teha ka mõningaid kulutusi, et loodus- ja elukeskkonna ohustajatele kindlamalt vastu seista, et saaksime:

- oma seisukohtade avaldamiseks ja tegevusplaanide teostamiseks kasutada professionaalset juriidilist abi;

- vajadusel kaasata sõltumatuid KSH eksperte;

- vajadusel katta kohtukulusid (kui me oma õiguste eest seismisega ükskord sinna peaksime jõudma).

Selleks on loodud arve raha kogumiseks.

Kuna Tilgu tee aktiivsete inimeste grupp on koondunud MTÜ Tabasalu Looduspark tiiva alla, siis plaanime ka raha kogumise teha ametlikult läbi selle MTÜ. Selleks on MTÜ juurde loodud eraldi arve meie tegevuse jaoks.

MTÜ Tabasalu Looduspark arveldusarve Hansapangas on 221045375142.

Selgituseks: TT Grupp ja annetaja nimi koos aadressiga.

NB! Lisaks tuleb enne ülekande tegemist astuda MTÜ Tabasalu Looduspark liikmeks ja selleks on vaja 100 krooni kanda liikmemaksude arvele 221022277904, selgituseks: liikmemaks Tilgu tee. Põhjus eelkõige selles, et ainult liikmed saavad aruandeid raha kasutamise kohta.

Esialgseteks kuludeks plaanime koguda vähemalt paarkümmend tuhat krooni ja selleks on iga annetus sellele arvele teretulnud. Arvestades tänaseks enda vastavasisulisest huvist märku andnud elanike arvu ning juba praeguseks kaasatud juristi tööde mahu prognoosi, ootame annetusarvele panustamist 1500 krooni pere/kinnistu pealt.


MTÜ Tabasalu Looduspark TT Grupiga seotud liikmetele hakkame esitama aruandeid laekunud summadest ja kuludest (e-posti teel). Esialgu kord kuus, kui raha liikumised intensiivsemad, siis ka tihedamini.


Kui ilmneb, et kogutud raha jääb peale protsesside lõppu üle, siis otsutame üheskoos, kas jätta ülejääk MTÜ-le, kes tegutseb õilsate eesmärkide nimel või maksta annetajatele tagasi.


PS! Sellist finantseerimise võimalust riigi või valla vastu kohtusse minekuks ja muude sellega seotud kulude katmiseks on ka varem kasutatud. Näiteks Muraste Mõisapargi detailplaneeringu vaidlustamise protsessis, kus valda võites saadi ka kohtukulud tagasi ja ülejäänud raha on sihtotstarbeliseks kasutamiseks MTÜ Suurupi Seltsi arvel.

Loe 2007. aasta Postimehest lisa: Kohus tühistas plaani ehitada Muraste mõisaparki elumaja.

Tsitaat artiklist: «Mitmesaja elaniku allkirju ei ole valla koostatud haldustoimikus, mistõttu jääb kahtlus, et volikogu ei teadnudki neist midagi.»

Ja ka vastava protsessi riigikohtu otsus: KOHTUOTSUS 12.05.2008.


----------------------------------------------------------------------------------------------


MTÜ Tabasalu LoodusparkTabasalu looduspark paikneb täies ulatuses Rannamõisa maastikukaitsealal. Looduspark on rajatud Eestimaa Looduse Fondi ja Tabasalu aktiivsete loodushoidjate algatusel. Tabasalu Looduspargi eesmärk on pakkuda mitmeid looduskasutuse võimalusi ning säilitada kaunist Tabasalu panka ning pangapealset loodust. Park asub riigimetsa alal ja tänapäeval haldab seda MTÜ Tabasalu Looduspark.

Foto: http://xgis.maaamet.ee/

MTÜ Tabasalu Looduspark asutati 2002. aasta veebruaris. MTÜ asutajaliikmeks astusid 24 eraisikut ja ELF. 1959. aastal loodud Rannamõisa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet, MTÜ haldab kaitseala.

2006. aastal sai Tabasalu looduspargis Rannamõisa maastikukaitsealal valmis looduse õpperada, mis kannab nime Aura loodusrada. See on valminud paljude organisatsioonide koostöös. MTÜ on oma tegevuse jaoks lisaks annetusele ka saanud mitmeid toetusi Harku vallalt ja mitmetelt ettevõtetelt. 2007. aasta suvel seati üles 12 kohapealset loodust, taimestikku ja linnustikku tutvustavat stendi, koostamisel on liigipõhised infotahvlid ja õppematerjalid, mis paigutatakse internetti.

Tabasalu looduspark seisab hea ka piirkonna heakorra eest, igal aastal korraldatakse koristustalguid. Looduspargis on toimunud nii kontserte kui suveteatrite etendusi. Loe lisa HVT-st 04.2005.

Seoses Tilgu tee piirkonnaga seotud probleemidega on MTÜga liitunud ka palju Ilmandu ja Muraste küla elanikke.

No comments:

Post a Comment