Sunday, March 22, 2009

Harku vallavalitsuse teade veebruaris 2009

Harku Vallavalitsus teatab

Valminud on Harju maakonnas Muraste külas Sisekaitseakadeemia, Ilmandu ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. KSH programmi avalik arutelu toimub 16. märtsil 2009 algusega kell 16 Harku Vallavalitsuse saalis.


Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harju maakonnas Muraste külas Sisekaitseakadeemia, Ilmandu ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe määramine, kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju.


Nimetatud detailplaneeringu KSH on algatatud Harku Vallavalitsuse 19. veebruari 2008.a. korraldusega nr 259. Sama korraldusega algatati detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Harku Vallavalitsus (aadress: Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond, kontaktisik Kerttu Ellermaa, tel 600 3866, e-post: kerttu.ellermaa@harku.ee. Detailplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel.

Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud arhitektuuribüroo Hoerdel OÜ (aadress: Akadeemia tee 19, 12618 Tallinn, kontaktisik Anu Vaarpuu, tel 6579600, e-post: anu@hoerdel.ee, faks 6579600). Detailplaneeringu kehtestaja on Harku Vallavolikogu (aadress: Ranna tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond, tel 600 3848, harku@harku.ee). Detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), kontaktisik Luule Sinnisov, aadress: Lai 31, Tallinn 10133; tel 611 7692; e-post: luule@environment.ee.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu ja detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.02.-16.03.2009 Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu), arhitektuuribüroo Hoerdel OÜ kontoris (Akadeemia tee 19, Tallinn) ning ELLE OÜ kontoris (Lai 31, Tallinn). Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi saab avaliku väljapaneku ajal elektrooniliselt alla laadida arhitektuuribüroo Hoerdel OÜ kodulehelt www.hoerdel.ee/ftp ja ELLE OÜ kodulehelt www.environment.ee. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab KSH programmi kohta esitada kuni 16. märtsini 2009 ELLE OÜ-le posti (ELLE OÜ, Lai 31, Tallinn 10133) või e-posti (luule@environment.ee) teel.


Harku Valla Teataja nr 4, veebruar 2009: http://www.harku.ee/.files/1213.pdf

No comments:

Post a Comment