Thursday, October 1, 2009

Detailplaneeringu algatamine võeti vastu

24. septembri Harku valla volikogu istungil otsustati 15 poolthäälega (erapooletuid 2, vastuhääli ei olnud) võtta vastu volikogu otsus nr 95 „Muraste külas Sisekaitseakadeemia detailplaneeringu algatatamine“.

Sellega otsustati praegust detailplaneeringu ala laiendada ja alustada uue juurdepääsutee rajamise võimaluste analüüsimist. Kas uude detailplaneeringu alasse lülitatakse ka Tilgu sadama detailplaneering, seda veel ei tea, aga hoiame asjade käigul silma peal.

Algatatakse ka uus keskkonnamõjude hinnang.

No comments:

Post a Comment