Tuesday, November 3, 2009

Aastaks 2012 meie piirkonda 2 algkooli?

Nii on kirjas Harku valla haridusvõrgu arengukava eelnõus, mis on septembris juba läbinud 2 lugemist.

2.3. Kuhu, millal ja milliseid koole vajame.
Tuleb ehitada algkoole, et nooremad lapsed ei peaks kodunt kaugele sõitma. Samuti tuleb eelistada kante, kust senistesse valla algkoolidesse pikem tee.

Tabeleid 1, 2 ja 3 uurides võib teha järgmised järeldused:

  1. Olemasolevad koolid ei mahuta meie õpilasi alates 2010/2011 õppeaastast.
  1. Harkujärvele on optimaalne rajada algkool ühe paralleeliga 2010 aastal juurdeehitamise võimalusega hiljem, kui realiseeruvad ümbruskonna arendused. Kool oma spordisaaliga oleks ka külakeskuseks.
  2. 2011/2012 õppeaastaks tuleb ehitada neljaklassiline algkool Murastesse. Juhul, kui Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool oma tegevuse lõpetab, tuleb kool avada samades ruumides Türisalu külas(lisaks lasteaed) ja Muraste kooli rajamine lükkub järgmisse aastasse, nihutades omakorda järgnevaid.
  3. 2012/2013 õppeaastal on vaja jällegi 3 uut klassikomplekti avada. Vääna-Jõesuu oma Viti ja ka Liikva ning Suurupi tagamaadega on 4-klassilise kooli rajamiseks sobivaim koht.
  4. 2012/2013 õppeaastaks tuleb ehitada kaasaegne algkool Merepiiga tee 10 kunagise koolimaja asemele.
  5. 2013/2014 ja hiljem tuleb lisada olemasolevatele algkoolidele klassiruume juurdeehituse teel.

Esitatud kavasse võib olulisi korrektiive tuua seadusloome. Näiteks võib riik meid kohustada gümnaasiumiosa sulgeda. Sellisel juhul nihkub algkoolide rajamise kava aasta võrra hilisemaks. Ka haldusreform võib sama tulemusega siin kaarte segada. Kindlasti suureneb pidevalt elanike arv suvilate ringiehitamise arvelt Vääna-Jõesuu, Naage , Suurupi ja Türisalu külades. Ka mujal on algatatud, kuid mitte kehtestamiseni jõudnud detailplaneeringuid, kuid nende ja ka kehtestatute realiseerumise määrab nõudlus.

Finantseerimisel on vallale oluliseks riskiks vabariigi valitsuse seatud ajutised piirangud kohustuste võtmisele. Tuleks kasutada olemasolevaid ruume (Türisalus), PPP-rahastamist(Vääna-Jõesuu), katteallikana vallavara müüki (Muraste, Rannamõisa).

Loe lisa SIIT.

No comments:

Post a Comment