Friday, September 4, 2009

Üks uuring meie jaoks

Käesolev uuring on tellitud Harku valla poolt, uurimaks vallaelanike rahulolu Harku vallaga kui elukeskkonnaga ja arvamusi ning meelestatust erinevates valla elu puudutavates küsimustes.

Klikka pealkirjal: Harku valla rahulolu- ja maineuuring
Mida rohkem arvajaid, seda esinduslikumat ja usaldusväärseimat uuringut on loota!

No comments:

Post a Comment