Friday, September 18, 2009

Edasi lükatud

15. septembril Tilgu tee detailplaneeringu laiendus veel Harku valla volikogus päevakorras ei olnud. See lükati edasi 24. septembri istungile.

Päevakorra projekti 4. punkt: Muraste külas Sisekaitseakadeemia DP algatatamine
Ettekandja abivallavanem Sulev Roos. Kaasettekandja ehitus-ja kommunaalkomisjoni esimees Aadu Kana. Eelnõu on esitanud Harku Vallavalitsus.

Riigi Kinnisvara AS esitas 1. septembril Harku Vallavalitsusele Muraste külas Sisekaitseakadeemia ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning lähiala detailplaneeringu ala laiendamise taotluse (kirja nr 90021/604)

No comments:

Post a Comment