Monday, August 17, 2009

Keegi ei kuula sind, kui ütled, et sul ei teki prügi.

Toompea koridorides liigub ringi Jäätmeseaduse muudatuse eelnõu.

Jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu e-õiguses

Üheks olulisemaks muudatuseks on kehtiva Jäätmeseaduse § 69 lg 4 juures. Praegu kehtiv seadus näeb ette, et prügilepinguga mitteliitunuks lugemine otsustatakse valla- või linnavalitsuse poolt erandkorras, põhjendatud avalduse alusel.

Eelnõu kohaselt muudetaks antud sätet selliselt, et jäätmeveoga liitumisest vabastamise aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse veendumine selles, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Lisaks sellele pannakse kohaliku omavalitsuse üksusele kohustus vabastamise asjaolude tõesust eelnevalt kohapeal kontrollida.

See tähendab seda, et kui praegu esitad valda avalduse, et "mul prügi ei teki" ja saad sellega prügiveolepingust vabaks, siis edaspidi saad vabastuse vaid siis, kui tõestad, et sa kinnistul ei ela ega tee midagi muud.

Tean naabreid, kel pole prügilepingut siiamaani. Sellele vaatamata, et vallast on neile seda meelde tuletatud. Nüüd nad ei saa varsti sellest kohustusest kõrvale hiilida. On aeg ettevalmistusi tegema hakata. Prügikonteinerite hinnad on ka ehituspoodides alla läinud, kui just ei soovi konteinerit rentida.

Ja seadusemuudatusega ehk väheneb prügi hulk metsa all.

Lisainfot Adelan Prügiveod Harku valla kliendile.

Pilt allpool tehtud Muraste vaateplatvormilt, keegi on heaks arvanud mikrolaineahju alla visata. Kevadise koristuse järel vaid paar kuud puhast loodust.No comments:

Post a Comment