Friday, June 19, 2009

Muraste külaselts juba tegutseb

Ei ole seltsilistel jäänud ideed vaid juttude tasemele vaid juba tehakse koos üht-teist.

Toimunud on Muraste talgupäev koos purrete taastamisega. 7. juuni toimus Muraste mõisakompleksi juures Kila-Kola laat – mis õnnestus suurepäraselt.
Kolmiku 37 hoovis käib tuline jalgpall igal kolmapäeval (19:00) ja pühapäeval (14:00), seega kui keegi sealt kandist tahab toksida, siis võtku tee ette! (Hoovis on korralikult joonitud väljak, väravad ja mäng ikka korralik).

Muraste Külaseltsi lähiaja plaanidesse mahub nii lõbusat meelelahutust kui ka asjalikke, piirkonna arengut toetavaid tegevusi. Eraldi äramärkimist väärib eeloleval sügisel käivituv Muraste küla arengukava projekt. Samuti plaanitakse osa võtta Muraste külade päevast, mis toimub septembris. Soovitakse parendada liiklusolukorda, oma seltsimajast mõeldakse ja kultuurielu edendamisest nende abiga, kes kodust kaugel seda tegemas käivad. Valmistatakse ette ka juba küla kroonika koostamist. Ka kohaliku ettevõtlusmaastiku rikastamiseks püütakse käed külge lüüa.


Rohkem infot: www.muraste.ee

Muraste Külaseltsiga on tänaseks juba liitunud üle 30 külaelaniku. Muraste Külaselts kutsub kõiki Muraste kandi elanikke seltsiga liituma. Muraste Külaseltsi põhikirjaga saab tutvuda Mummi trahteris aadressil Kolmiku 3, samas on võimalik ka külaseltsiga liitumiseks avaldus kirjutada.Tegevusi toimub mitmel rindel. Et neist kõige paremini osa saada, tuleb käed külge lüüa ja osaleda.

Siinkohal edastan Muraste külaseltsi pressiteate

Muraste küla teeb ära!

Madle Mühlbach

Riik ja rahvas ägab meid kõiki ootamatult tabanud majandussurutise käes. Esimene pähetulev mõte sunnib muretsema eelkõige iseenda ellujäämise pärast, kogukondlikud mured ja veel enam, riiklikud eelarved, poliitika või õigemini nende puudujäägid kipuvad pisut kaugeks jääma. Pikem mõlgutus toob aga arusaamise, et tugev kogukond tagab ka oma nõrgemate liikmete parema toimetuleku ja sellise kogukonna ellukutsumiseks ei ole õigemat aega kui praegune.

Muraste küla on Harku valla üks viimaste aastate kiiremini kasvanud asulaid, tõsi, suures osas tänu agarale arendustegevusele. Uuselamurajoone kerkis viimastel aastatel siiagi kanti nagu seeni pärast vihma – kahjuks mõned seened jäid majanduspõuale lõpuks pisut jalgu ja kasvasid veidi lubatust kiduramaks. Samas, sugugi mitte kõik uuema aja elanikud ei ole siia kolinud pelgalt kinnisvara pealt teenimiseks, vaid peavad seda kanti oma koduks ja igati arendamist vääriliseks paigaks. Seeläbi ootavad ka kandi arenemist ja tahavad ise midagi selle heaks ära teha.

Muraste ei ole üksnes pelgalt uusasum, siit leiame põliselanikke, kes siitkandist ära ei kipu kuid lojaalsusest hoolimata tahaks selle kandi edasist arengut näha. Rääkimata ühest maamärgist, Muraste mõisast, mis hoolimatuse ja küllap ka omanike tahtmatuse tõttu laguneb ja on lõppkokkuvõttes paljudele Eesti mõisatele omaselt hävimisele määratud, kui selles osas midagi ette ei võeta. Ka loodushoid on meie asumile tähtis, asub ju Muraste küla aladel mitmeid kivikalmeid, loodusradu ning kaitsealasid.

Kogu selle uue ja vana ühendamiseks, arendamiseks ja parendamiseks sai ellu kutsutud ja on kohe ka ametlikult registreeritud selline kena mittetulundusühing nagu Muraste Külaselts. Külaseltsi ajaloo, kui lubate seda nii nimetada, algus on paari ärksama pere ja naabruskonna mõttesähvatuste tulemus. Et mitte tegijaid varju jätta, siis algse tõukerühmana võikski nimetada uusasumite asukaid Anti Aaremaad, Airi Marki ja Andrus Salistet. Nende utsitusel ja julgel pealehakkamisel tõmmati kaasa ka Vana-Muraste ärksamad asukad – ülikõvade organisatoorsete oskustega Evelin Tiirik, mitte vähema ärksuse ja pealehakkamisega Annika Kütt ja nii mõnelegi tuntud roheaktivist ja loodussõber Val Rajasaar. Lisaks hindamatu poliitilise kogemusega Harku vallamajanduse osakonna juhataja Mait Kornet ning Türisalu seltsis juba asutamisvaevad üle elanud ja Harku vallas abivallavanema ametit pidav Eddi Tomband, kes meile seltsi asutamise osas häid näpunäiteid jagas.

Et Muraste Külaselts lihtsalt käputäie naabrite erahuviks ei jääkski, sattus selle asutamine „Teeme ära“ projektiga samasse aega. Siinkirjutaja räägib nüüd enda eest, kui arvab, et riigi poliitika mõjutamine nimetatud projekti raames üksikisiku või väiksema kogukonna poolt on üsnagi tühine. Küll aga usun, et kogukondade tasemel on võimalik mõjutada nii oma küla või linna elukvaliteeti, valla otsuseid kui seeläbi ka riiki tervikuna. Riik, kui selline ei jõua süveneda ei üksikisiku ega üksikute külade probleemidesse, seeläbi saab projekt olla edukas vaid siis, kui seda kasutataksegi eelkõige kohalike probleemide lahendamiseks ja kogukonna jaluleupitamiseks. Lõppeks on iga küla nii ühtne ja nii elujõuline, kui on seda selle elanikud.

Muraste küla ärategemine saigi teoks 1. mail uues Pangapealse lasteaias, kus ligi 50 osalejat jagunesid mitmesse vestlusgruppi. Kõne all olid eelkõige küla enda arengukavad, infrastruktuur, lapsed, vanurid ja tehnovõrgustik. Rääkimata külale nii olulisest seltsielust, kooskäimise kohtadest, ühistegevusest ja turvalisusest. Inimeste särasilmne lahkumine ning seltsiga liituda soovijate arv näitab, et aetakse õiget asja.

Esialgu alustame loomulikult rohujuure tasandilt ehk püüame korda teha oma koduümbrused, loome turvalise keskkonna ja ühtse küla, kus inimesed üksteist tunnevad ja teavad. Lepime kokku oma küla käitumisnormid ehk me ei tolereeri lõhkujaid, purjutajaid ja kihutajaid. Me tunneme oma naabreid ja hoolitseme kõikide turvalisuse eest. Me oskame abi küsida kõigepealt omadelt, olgu selleks vajaduseks siis mururull, transpordivõimalus või lastehoid.

Iga algus on raske, sellest ei saa üle ega ümber. Meil kõigil on pered, omad töökohustused ja huvialad. Kuid miks peaks otsima meelelahutust või huviringe niigi ülekoormatud Tallinnast, kui võime tuua kõik selle ka meile lähemale, otse oma koduõuele? Miks kulutada oma andekate külaelanike ressursse mujale, kindlasti on meil nii andekaid lauluõpetajaid, tantsujuhte, spordifanaatikuid ja ärimehi, kes oskavad oma andeid suunata oma kodu lähedase kandi arenguks.

Kui meie sellega hakkama saame, ja ma usun, et saame, siis siitkohalt tuleb üleskutse ka teistele suurematele või väiksematele kogukondadele. Ärge andke alla, aidake üksteist! Koos oleme tugevamad, lõbusamad, mõistvamad ja loovamad. Sellest tekivad ideed, võimalused ja lõppeks ka toimetulek. Muraste teeb ära – tehke Teie ka!


No comments:

Post a Comment