Saturday, June 20, 2009

Meriküla lähedale tuleb golfiradaLähituleviku arenguplaanidele (Tilgu sadam, uus Tilgu tee, SKA laiendus, tööstuspark jm) lisandub veel üks objekt, mis muudab Muraste küla elupaigana veelgi paremaks.

Nimelt vallavolikogu järgmise istungi jaoks, mis toimub 25. juunil, on ette valmistatud järgmine dokument:

Harku Vallavalitsus soovib volikogu põhimõttelist seisukohta vallale Muraste külas kuuluva kinnistu “Muraste tervisekompleks” (katastritunnus 19801:001:0588, pindala 9,71 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa) pikaajalisse kasutusse andmiseks.

Kinnistu on seisnud pikemat aega kasutuseta ja vallavalitsus ei näe sellel kasutust ka lähiajal.

Harku Vallavalitsuse poole on pöördunud investorid, kes soovivad kinnistule rajada väiksemate mõõtmetega golfiväljakut ja sinna juurde kuuluvaid abihooneid.

Vallavalitsus on seisukohal, et kinnistule on võimalik rajada golfiväljak, mis vastab ka kinnistu nimele ja sihtotsatarbele. Kinnistu kasutuselevõtuga korrastatakse kogu maa-ala.

Et jätkata läbirääkimisi täpsemate tingimuste kokkuleppimiseks on vaja vallavolikogu põhimõttelist seisukohta kinnistu kasutusse andmise kohta.


Usun, et selle vastu ei ole kellelgi midagi.

Talvised fotod vanast paekivikarjäärist:


Vana paekivikarjäär on ka pärandkultuuri ala koos mere äärde siirduva tee ja sealse vana sadamakohaga (Tilgu sadamast loode poole).No comments:

Post a Comment