Friday, June 5, 2009

7. juunil avatakse Otemarina jahtklubi

Tilgu sadamakohas on juba paar nädalat käinud ettevalmistused jahtklubi avamiseks. Eelmisel pühapäeval toimusid ka talgud, mil ümbrus sai uue ilme. Jahtklubi territoorium on praeguseks piiratud ning koos lähiümbrusega ka korrastatud.

Jahtklubi pidulik avamine on kavas 07.06.2009 algusega kell 12.00.

Üritusel on osalemas Jahtklubi liikmed ja külalised, kellel on Jahtklubi tegevusega ühel või teisel moel side ja kokkupuude. Avamisel nagu ikka väike eeskava, tervitused, kõned ja klubi tutvustavad ülesastumised.

Avamise järel hakkab sadamaalal kehtima sadamaeeskiri ning ööpäevaringne valve. Sadamaeeskiri peaks tagama selle, et tulevikus saavad oma veesõidukeid veestada vaid need, kes kehtivatest reeglitest kinni peavad. Eriti puudutab see jetimehi ja seltskonda, kellel seni oli tõsiseid raskusi teistega arvestamisel.

Piiratud ja valvataval sadamaalal on nüüd võimalik ka hoiustada paate ja muud varustust.

Suvel on kavas kaks lastelaagrit, millel purjetamise algõpetuse kallak. 2010. a suvel peaks aga käivituma laste purjetamiskool (Rein Ottosoni purjetamiskooli filiaalina).

Otemarina Jahtklubi asutajateks on 43, peamiselt Harku vallas elavat, Tilgu sadama käekäigust huvitet ja selle pärast südant valutavat, merega mitmel moel seotud inimest. Tänaseks on klubi liikmeid juba märksa rohkem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuigi Harku vald ei ole seni suutnud sadama taastamisega algust teha, sellele vaatamata seal juba tegutsetakse.

No comments:

Post a Comment