Friday, April 17, 2009

Tilgu sadamasse purjespordikool

Uudis Tilgu sadama kohta. Sadamat veel ei olegi, aga huvilisi selle ümber on. Nimelt Tilgu sadama juurde luuakse Otemarina Jahtklubi.

Harku Valla Teataja 7. numbri hoolikas lugeja juba teab:

Valla omandis olevast Tilgu sadama kinnistust antakse osa kümneks aastaks tasuta kasutusse MTÜ-le Otemarina Jahtklubi lastele purjetamise algõpetuse ja noorsportlastele treeninguvõimaluste loomise otstarbel.

Valla korraldus ka Estlexis olemas.

Eesti Jahtklubide Liidu koosolekul oli sellest juttu.

- Tilgu sadama jahtklubi
Krista Kruuv tutvustas juhatusele Enn Tammaru poolt saadetud informatsiooni materjali Tilgu sadama baasil loodava Otemarina jahtklubist. Loodavas jahtklubis plaanib hakata tegutsema Rein Ottosoni Purjespordikool. Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja nägi seda tubli initsiatiivina noortepurjetamise valdkonnas.

Erakool Rein Ottosoni Purjespordikool on loodud 1997. aastal Tallinnas. Loe lisa siit.

Mina igal juhul tervitan seda otsust, et noortega tegelev MTÜ saab ala kasutada tasuta. Omal ju lapsed sirgumas. Kahju ainult, et see sadama tegemine venib, paljud on muutunud kannatamatuks.

No comments:

Post a Comment