Wednesday, April 8, 2009

Kommentaar 16. märtsi koosoleku stenogrammile

Lugesin eile õhtul 11-leheküljelise koosoleku stenogrammi läbi. Protokolliks ei saa ma seda lugeda, sest eelkõige puudub sellest kokkuvõte ja otsuste loetelu. Tegelikult on ELLE OÜ poolt koostatud ja ka varasemad koosolekute kirjutised puhtalt stenogrammid. Kuidas kirjutatakse protokolli, sellest loe Wikipediast.

Muidugi on hea, et koosolekud on üles tähendatud sõna-sõnalt, kuid mind häirib see, et mingeid kokkuvõtteid ei ole tehtud. Nii näiteks jääb viimast kirjutist lugedes lahtiseks, kui palju alternatiive siiski esitati? Lisaks sellele rohkem kui üks kord mainitakse, et alternatiive ei ole enne seda koosolekut esitatud, kuigi ma ise saatsin detsembris 3 alternatiivvarianti koos lisatud kaartidega ja KSH programmi märtsi alguse ettepanekutes esineb üks neist päris jõuliselt.

Kuna koosolek oli kokkukutsutute jaoks jututuba ja ka see on vormistatud vaid stenogrammi vormis, siis edasises tegevuses pole selle dokumendiga midagi peale hakata.

No comments:

Post a Comment