Sunday, March 22, 2009

Meriküla saab kaardile


Esmalt uudislugu, mis aasta tagasi (01.02.2008, EPL) veebiumist läbi käis. Nimelt sellest, et Merikülla Harku valda soovib kolida sisekaitseakadeemia.

Tänaseks on teada, et Paikuse kool meile ikka kolib ja märulipolitsei toomisest loobutakse, aga see pole veel lõplik otsus.

---------------------------------------------------------------------------------

Korrakaitsjate tarbeks ehitatakse Murastesse hiiglasuur õppekeskus


Ligi miljard krooni maksvat kompleksi hakatakse kava järgi ehitama 2012. aastal.


Murastesse senise piirivalvekolledzhi alale ehitatakse hiiglaslik kompleks, kuhu kolitakse ümber sisekaitseakadeemia kõrgharidust andvad õppeharud.


Ehituse jaoks on Riigi Kinnisvara AS teinud teemaplaneeringu, esialgsete arvutuste järgi läheb kompleks maksma 903 miljonit krooni.


Siseministeeriumi haldusala asekantsleri Merle Küngase sõnul saavad 25 000 ruutmeetri suurusesse hoonekompleksi koha õppe- ja administratiivhoone, ühiselamu, spordimaja, tuletõrjedepoo ning märulipolitsei väljaõpperuumid. Lisaks rajatakse Murastesse konverentsikeskus ja ujula. Kui mitmes eraldi hoones hakkavad nõutud 25 00 ruutmeetrit paiknema, ei ole esialgu veel otsustatud.


“Teemaplaneering on kompleksi rajamiseks valmis, kuid ruumiprogramm ei ole veel lõplik. Selle paneb paika algatatav detailplaneering, mille algatamiseks on valda esitatud taotlus,” selgitas Küngas.


Küngase sõnul valmib ehitus esialgsete kavatsuste kohaselt 2012. aastal ning ehituskulud kaetakse riigieelarvest. Valmimise järel hakkab siseministeerium maksma Riigi Kinnisvara AS-ile hoonekompleksi kasutamise eest renti. Praegu asuvad sisekaitseakadeemia õppehooned laiali mööda Eestimaad. Peahoone on näiteks Tallinnas Kase tänaval, päästeametnikke koolitatakse Väike-Maarjas, politseiametnikke Paikusel.


Paikusel töö ei lõpe


Muraste kompleksi valmimise järel viiakse kompleksi kõik sisekaitseakadeemia kolledÏid, kuid Paikusel ja Väike-Maarjas õppetöö siiski ei lõpe. Sisekaitseakadeemia turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ene Puhma sõnul jäävad senistele kohtadele vähemalt algõpet omandavad politseinikud ja päästeametnikud. “Kõike ei kolita kindlasti, sest Paikusel ja eriti Väike-Maarjal on juba piisavalt hea infrastruktuur,” ütles Puhm. “Paikusel ja Väike-Maarjas õpivad päästeametnikud ja politseinikud plaanide kohaselt tulevikus kaks esimest õppeaastat ning seejärel asuvad õppima juba uude kompleksi Murastes.”

Märulipolitsei pääseb kitsikusest


•• Murastesse ehitatakse ka spetsiaalne õppekompleks märulipolitseinikele, keda lähiajal kavatsetakse senistele juurde koolitada 140.


•• Sisekaitseakadeemia rektori Priit Männiku sõnul on märulipolitseinikud seni pidanud treeninguid pidama piiratud maa-alal Kase tänava õppehoone juures. “Murastes oleks märulipolitseinikel tagatud piisava suurusega õppekompleks, mida Kase tänava tingimustes poleks võimalik rajada,” rääkis Männik.


•• Märulipolitseinikele kavatsetakse Murastesse rajada treeninguvõimalused üldfüüsiliseks ettevalmistuseks ning töös vajaminevate erivahendite kasutamiseks.


•• Lisaks on märulipolitseinikele kavas ehitada Murastesse eraldi kasarmu.

http://www.epl.ee/artikkel/416933

---------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment